Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Spabond 340LV

Spabond 340LV
Spabond™ 445 ir rūdīta, augstas veiktspējas līmēšanas sistēma, kas ideāli piemērota lielu konstrukciju līmēšanai, kur substrāta virsmām ir nevienmērīga ģeometrija. Izstrādāts, ņemot vērā tā priekšgājēju pārbaudīto veiktspēju, vienlaikus koplietojot tās pašas cietinātāja sastāvdaļas kā Spabond™ 435 un 440, lai nodrošinātu pilnīgu līmes sistēmu. Produktam ir bieza, pastai līdzīga konsistence, un to var uzklāt bez nosēšanās, ja biezums pārsniedz 30 mm pie 15°C, padarot tas ir ideāli piemērots vietās, kur nepieciešamas lielas, nelīdzenas vertikālas līmes. Pieejams ar divu cietinātāju izvēli, uzlabota sacietēšana progresēšanas ķīmija novērš vajadzību pēc īpaši lēna cietinātāja. Unikālais sastāvs nodrošina uzlabotu veselību un drošību, rūpīgi izvēloties zemas toksicitātes izejvielas. Produktam ir 3:1 maisījuma attiecība pēc tilpuma. Lai atvieglotu sajaukšanos, cietinātāja komponenti ir pigmentēti, lai sniegtu vizuālu norādi maisījuma kvalitātes. Ir pieejams arī melno sveķu variants, kas noder, lai uzlabotu saišu līniju kosmētisko izskatu ietverot atklātus oglekļa kompozītmateriālus.

Cena norādīta par 1 gab. 385g kārtridžu

Komponents A Satur : Formaldehīds, polimērs ar (hlormetil)oksirānu un fenolu, 1,4-bis(2,3-epoksipropoksi)butāns; butāndioldiglicidilēteris, oksirāns, mono[(C12–14-alkiloksi)metil]atvasinājumi, reakcijas produkts: bisfenol-A-(epihlorhidrīns); epoksīdsveķi (vidējā skaita molekulmasa ≤700) Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H315 - Kairina ādu. v.  H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLP) : P261 - Izvairīties ieelpot izgarojumus. P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P272 - Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 - Izmantot acu aizsargus, aizsargdrēbes, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
Komponents B Bīstami Satur: Propilēnglikola diamīns, 2-amino-, diēters ar propilēnu, 3-aminometil-3,5,5 trimetilcikloheksilamīns, 2-(piperazīn-1-il)etilamīns Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H361 - Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. (ja iekļūst elpceļos). H372 - Izraisa orgānu bojājumus (Elpceļi) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā (ieelpojot). Drošības prasību apzīmējums (CLP) : P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. P270 - Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. P272 - Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.

Spabond 340LV

LĪMES - Spabond 340LV

Spabond 340LV - LĪMES | COMPOSITE24

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: SPABOND-445
  • Weight: 0.50kg
  • Dimensions: 10.00cm x 10.00cm x 10.00cm
  • MPN: SPABOND 445
39.93€
Bez nodokļa: 33.00€
5 vai vairāk 32.67€