Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Epoksīda sveķi pārklājumiem 1.4kg (CEPOX)

Epoksīda sveķi pārklājumiem 1.4kg (CEPOX)

Caurspīdīga epoksīda sveķu pārklājumu sistēma ar augstu spīdumuma pakāpi, ko var izmantot uz gandrīz jebkuras virsmas. Sveķus var izmantot dekoratīvu priekšmetu ražošanai, gan kā līmi, gan kā saistvielu ar stikla šķiedras audumiem. Sveķiem piemīt ultra violetā starojuma aizsardzība, mitruma un pašizlīdzināšanās spējas. Vienā piegājienā var liet uz virsmas līdz pat 1cm biezumā. Tikai 1 lējums ir vienāds 70 kārtām lakas.

Kur izmantot:
-Galda virsmu, koka laivu un dažādu koka izstrādājumu pārklāšanai un nostiprināšanai
-Līmēšanai ar stikla šķiedru, oglekļa šķiedru un citiem audumiem
-Koka, metāla, akmens un dažādu plastikātu salīmēšanai
-Rotaslietu un dažādu izstrādājumu izliešanai

Lietošanas instrukcija liešanas procesam
Sagatavošanas darbi pirms lietošanas.
Virsmai jābūt sausai, tīrai, noslīpētai un notīrītai no eļļām vai vaskiem. Pārklājumu uzliešanas gadījumā jāizlīdzina virsma ar līmeņrādi. Materiāla izstrādes laikā telpām jābūt istabas temperatūrā no 17 līdz 24 °C grādiem. Izmantojiet aizsargmasku, aizsargcimdus un atbilstošu apģērbu!

Iepakojumā ir 1kg epoksīda sveķi un 400g cietinātāja


Komponents A satur: Epoksīda sveķus, kas iegūti no bisfenola A un epichlorohidrīna ar vidējo molekulmasu ≤ 700 (EK Nr. 500-033-5) Bisfenola F reakcijas produkts ar epichlorhidrīnu; ekposīda sveķi (vidējā molekulmasa ≤ 700) (CAS Nr. 9003-36-5) Alkilglicidilēteris (C12-14) (indeksa nr.: 603-103-00-4) Bīstamības apzīmējumi: H315 – Kairina ādu. H319 - Kairina acis. H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H411 – Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi: P261 Izvairieties no miglas / tvaiku / aerosola ieelpošanas. P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. P280 Lietot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsardzību/sejas aizsardzību. P273 Nepieļaut nokļūšanu vidē. P302+P352 JA NOKĻŪST UZ ĀDAS: Mazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm. P305+P351+P338 JA NOKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt.

Komponents B satur: 4,4'-isopropylidenediphenol, oligomeric reaction product with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction product with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine; isophorone diamine; benzilspirts; Salicylic acid Bīstamības apzīmējumi:H302 - Kaitīgs, ja norij. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi: P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepēm un ūdeni daudzumu. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Epoksīda sveķi pārklājumiem 1.4kg (CEPOX)

EPOKSĪDA SVEĶI - Epoksīda sveķi pārklājumiem 1.4kg

Caurspīdīgi epoksīda sveķi

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: CEPOX
  • Weight: 1.50kg
  • Dimensions: 0.20cm x 0.10cm x 0.30cm
  • SKU: COATING EPOXY
  • MPN: Casting epoxy
22.99€
27.82€
Bez nodokļa: 19.00€
5 vai vairāk 22.39€
10 vai vairāk 21.78€
50 vai vairāk 21.18€