Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Epoksīda sveķi 1.5kg

Epoksīda sveķi 1.5kg

Multifukncionāli un caurspīdīgi epoksīda sveķi Epidian 652 piedāvā izcilu caurspīdīgumu, padarot to ideāli piemērotu projektiem, kur estētika ir ļoti svarīga. Sasniedziet kristāldzidru apdari, kas izceļ jūsu darba sarežģītās detaļas.

Daudzpusīgs pielietojums: šie epoksīda sveķi ir neticami daudzpusīgi. Izmantojiet to pārklāšanai, laminēšanai, liešanai un iegulšanai, ļaujot īstenot savas radošās idejas vai stiprināt dažādus materiālus rūpnieciskos apstākļos.

Zema viskozitāte, viegla sajaukšana: Epidian 652 ir zema viskozitāte, kas nodrošina, ka to ir viegli sajaukt un ielej. Šī funkcija samazina gaisa burbuļus, nodrošinot vienmērīgu un nevainojamu apdari katru reizi.

Šiem sveķiem nav izstrādāta UV noturība, bet liešanas projektos, kur nav nepieciešama ilgnoturīgi caurspīdīgi sveķi šos var izmantot pigmentējot ar pigmentu.

Spēcīgas saķeres īpašības: neatkarīgi no tā, vai strādājat ar mākslas priekšmetiem, rotaslietām vai rūpnieciskiem komponentiem, Epidian 652 nodrošina spēcīgu, izturīgu saiti, kas iztur laika pārbaudi.

Drošības garantija: šie epoksīda sveķi atbilst drošības standartiem, nodrošinot, ka varat droši strādāt ar tiem, vienlaikus aizsargājot gan savu veselību, gan vidi.

Kā var lietot?

Rūpnieciskie pielietojumi: Izcila izvēle līmēšanai ar stikla šķiedras, oglekļa šķiedras un kevlāra audumiem. Epidian 652 ir nenovērtējams ieguvums rūpnieciskiem procesiem, piemēram, laminēšanai, liešanai un stiegrojuma materiāliem.

Mākslas un amatniecības projekti: ar Epidian 652 izveidojiet satriecošus mākslas darbus, rotaslietas un dekoru gabalus, nodrošinot tiem profesionālu apdari.

Kokapstrāde: uzlabojiet un aizsargājiet savus koka izstrādājumus no mēbelēm līdz galda virsmām, izmantojot šos elastīgos epoksīda sveķus.

Mājas labiekārtošana: izmantojiet šos epoksīda sveķus DIY mājas projektiem, tostarp bāru virsmām, darba virsmām un citiem.

Epidian 652 ir jūsu ideju pārvēršanā realitātē, nodrošinot, ka jūsu projekti izceļas un izturēsies. Paceliet savu amatniecību vai nozari uz nākamo līmeni ar šiem izcilajiem epoksīda sveķiem. Pasūtiet tagad un izbaudiet atšķirību, ko Epidian 652 var radīt jūsu darbā.

Cietē 24h istabas temperatūrā, pēc kurām iegūst labas īpašības

Lai iegūtu izcilas īpašības vēlama detaļas pēckarsēšana temperatūrā 60-80°C, 3-4 stundas.

Epoksīda sveķi EPIDIAN 652 sveķi + IDA cietinātājs

Iepakojums satur 1 kg sveķi + 500 g cietinātāja

Komponents A satur : 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane; formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; Alkyl glycidyl ether (C12-C14) : 2,2-bis [4-(2,3 -epoksipropoksi)fenil]propāna, formaldehīda, oligomēru reakcijas produktu ar 1-hlor-2,3-epoksipropānu un fenolu un alkilglikildilētera (C12-C14) maisījums

Bīstamības apzīmējumi (CLP)H315 - Kairina ādu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLP)P261 - Izvairīties ieelpot smidzinājumu, izgarojumus. P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 - Izmantot aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepēm un ūdeni daudzumu. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

UFI: 6803-M0CD-D004-6N8M

Komponents B satur: Satur: Trietilēnetetramīns, trietilēnetetramīns Bīstamības apzīmējumi (CLP): H302+H312 - Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums (CLPP261 - Izvairīties ieelpot izgarojumus, smidzinājumu. P262 - Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303+P361+P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Epoksīda sveķi 1.5kg

Epoksīda sveķi

Caurspīdīgi epoksīda sveķi

Specifikācija
Epoksīda sveķisEpidian 601
Viskozitāte 25°C mPa.s700-1100
Proporcijas100g/20g
Izstrādes laiks, temp.20°C40 min
Ekvivalents182 – 200
Epoksīda numurs, mol / 100 g0,500 – 0,550
Blīvums pie 20°C, g/cm31,140 – 1,170

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: In Stock
  • Model: 652-IDA-1.5
  • Weight: 1.55kg
  • Dimensions: 10.00cm x 15.00cm x 20.00cm
  • SKU: 652-IDA-1.5
  • ISBN: Epidian 652
  • MPN: Epoxy resin
20.99€
22.45€
Bez nodokļa: 17.35€