Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Preču piegāde un atgriešana

Preču piegāde

Sūtījuma maksas izmaiņas

Mūsu mājas lapa izmanto komplicētu sistēmu jūsu tiešā pirkuma piegādes izmaksu aprēķināšanai (izmērs, svars, preces tips), tāpēc lūdzam ievadīt precīzu piegādes adresi. Cena pie maksājuma apstiprināšanas būs cena, kas jums jāapmaksā par piegādi. Tā kā mūsu mājas lapā var iegādāties dažādas preces, kas pārvadājumos traktējamas kā bīstamās kravas, sistēma var sarēķināt transporta izdevumus neprecīzi. Šajā gadījumā mēs ar jums sazināsimies.

Piegādes laiks Baltijas valstīs 

Mazās vienības mēs sūtam ar ātro kurjeru, kas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā parasti aizņem 1 dienu. 3-5 dienas Rietumeiropas valstīs un 10-14 dienas ārpus Eiropas Savienības. Piegādes nosacījumi ļauj mums nosūtīt preces 28 dienu laikā uz jebkuru starptautisku adresi.

Pasūtījuma saņemšana OMNIVA pakomātā

Pasūtījuma veicējs, veicot pasūtījumu, norāda mobilā telefona numuru, kas var saņemt sms īsziņas. Ja pie pirkuma norādīsiet - saņemt OMNIVA pakomātā, tad pasūtītā prece jāizņem 7 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža. Ja dažādu iemeslu dēļ prece netiek izņemta laikā, lūdzam sazināties ar mums 5 darba dienu laikā.

Ja pasūtījuma veicējs nav norādījis pie pasūtījuma veikšanas komentāros kādu konkrētu pakomāta atrašanās vietu, prece tiks piegādāta pēc pasūtījuma veicēja norādītās tuvākās pilsētas OMNIVA pakomātā.


Atteikšanās no līguma, kvalitatīvu preču atgriešana

1. Composite24.lv pircējam (“Pircējs”), kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Preces, ja tā netika lietota, sabojāta vai tās izskats pēc būtības nav mainījies, t. i., preces vai tās iepakojuma izskatam tika veiktas tikai tādas izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu saņemto preci. Pircējam šīs tiesības jāizmanto atbildīgi un prece jāatgriež oriģinālā kārtīgā iepakojumā, tāpat jāatgriež visas Preces komplektējošās daļas. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.
2. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos, kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā.
3. Atgriežot Preces, Pircējs atbild par preču vērtības samazināšanos, kas radās saistībā ar darbībām, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību.
4. Nopirktās preces var atgriezt klientu centrā, adrese: Viestura prospekts 2, Rīga, pirms tam jāaizpilda atgriešanas forma (skatīt zemāk).
5. Saņemot atgriezto preci un novērtējot tās kvalitāti, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces atgriešanas atmaksā Pircējam naudu par Preci un tās piegādes izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar Precēm, kas tiek atgrieztas, un tikai tādā apjomā, kas ir vienādas ar minēto tarifu starpību. Ja tika izvēlēts cits preces atgriešanas veids, kas atšķiras no Pārdevēja piedāvātā, kā rezultātā radās neproporcionāli un lielāki izdevumi, Pārdevējam nav pienākums segt šādus preču atgriešanas izdevumus.
6. Prece ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja norādītie dokumenti tika piegādāti kopā ar preci). Atgriežot ir jāiesniedz PVN faktūrrēķins un jānorāda pasūtījuma numurs.
7. Par atgriežamās Preces komplektāciju atbild Pircējs. Ja Prece nav nokomplektēta, Pārdevējs nepieņem atgriežamās Preces.
8. Pircējs nevar izmantot tiesības atgriezt interneta veikalā pirktās Preces, ja:
8.1. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
8.2. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei (attiecas uz šķidrumiem)
8.3. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
9. Tiesības, kas paredz, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no distances līguma, uz juridiskām personām (uzņēmējiem) neattiecas.

Preces kvalitāte:

10. Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Norādītās fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.
11. Ja piegādāta neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircējs nopirktās preces var atgriezt klientu centrā, adrese: Viestura prospekts 2, Rīga, pirms tam jāaizpilda atgriešanas forma (skatīt zemāk).
12. Tikai konstatējot, ka Prece ir neatbilstošas kvalitātes Prece, Pircēja lūgums par neatbilstošas kvalitātes Precēm var tikt izpildīts.
13. Garantijas apkalpošanas ilgums ir no 7 līdz 30 (septiņām līdz trīsdesmit) kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, ja Preces tiek sūtītas uz garantijas apkalpošanas centriem citā ES valstī, preces garantijas apkalpošanas process var ilgt no 14 līdz 70 (četrpadsmit līdz septiņdesmit) kalendārajām dienām, atkarībā no preces rakstura. Uzsveram, ka visos gadījumos garantijas apkalpošanas procesu cenšamies īstenot pēc iespējas īsākā laika periodā.
14. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja nav pārkāpti Preces ekspluatācijas noteikumi. Pirms Preces lietošanas Pircējam rūpīgi jāizlasa  Preces ekspluatācijas instrukcija, ja tāda ir.
15. Pircēja nepaņemtās, garantijas apkalpošanai nodotās Preces tiek uzglabātas 3 (trīs) mēnešus. Šo termiņu sāk skaitīt no pirmā paziņojuma Pircējam, izmantojot tā norādīto kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi u. tml.), par to, ka Pircējs var saņemt Preci, kas atgriezās no garantijas apkalpošanas. Ja Pircējs nesaņem Preces norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības Preces vairs neuzglabāt, Prece var tikt utilizēta.
16. Pārdevēja sniegtā garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preci vai pakalpojumu, nosaka tiesību akti. Strīdi par preču kvalitāti, atgriešanas un citiem pirkšanas-pārdošanas nosacījumiem risināmi Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu noteiktajā kārtībā un pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem.
17. Uz visiem Jūsu jautājumiem labprāt atbildēsim pa e-pastu info@kompozitmateriali.lv un tālruni +371 28001121.
18. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā , kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv).
19. Papildus iepriekš norādītajam, Pircējs var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/odr.

Neatbilstošas kvalitātes vai nepilnas komplektācijas preces

20. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par neatbilstošas kvalitātes vai nepilnas komplektācijas Precēm, to var izdarīt preču saņemšanas punktos, aizpildot zemāk esošu anketu vai pa e-pastu info@kompozitmateriali.lv.
21. Sniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda šāda informācija:
21.1. Preces pasūtījuma numurs;
21.2. Jānorāda/jānosauc Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
21.3. Jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, preces fotogrāfija, defekta vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u. c.
22. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no pretenzijas atrisināšanas veidiem:
22.1. Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā jānovērš Preces neatbilstība - trūkumi, ja trūkumus iespējams novērst;
22.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;
22.3. aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
22.4. atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.
23. Izskatot pretenziju, atbilde jāsniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Naudas atmaksas gadījumā, Pārdevējs Pircējam atmaksā naudu par Preci un tās piegādes izdevumus. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots, pērkot Preces kopā ar atgriežamajām Precēm, un tikai tādā apjomā, kas ir vienāds ar minēto tarifu starpību.  

Bojāts sūtījums

24. Uz mājām piegādāta sūtījuma kvalitāti pārbaudiet kurjera klātbūtnē. Ja konstatējāt, ka tas ir bojāts:
24.1. norādiet to kurjeram, kurš piegādājis Preci;
24.2. sūtījuma piegādes dokumentā atzīmējiet, ka iepakojumam ir bojājumi un kopā ar kurjeru aizpildiet Iepakojuma bojājumu (pārbaudes) aktu;
24.3. pārbaudiet iepakojumu iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksējiet ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai;
24.4. ja iepakojums nav bojāts, kurjera klātbūtnē Preces pārbaudīt nevajag. Ja pieņemat sūtījumu un parakstāt dokumentus, tiek pieņemts, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgā veidā.

Preču piegāde un atgriešana

Preču piegāde un atgriešana COMPOSITE24