Sekretesspolitiken

Aktiebolaget  ” Kompozitmateriäli” åtar sig att följa sekretsspolitiska villkor gentemot uppgifter av varje person som använder våra tjänster , besöker vår sajt eller kontaktar oss.

 Vår sekretesspolitik ska hjälpa er förstå vilket slags informationen aktiebolaget ”Kompozitmateriäli” ska bearbeta och hur de här uppgifterna ska användas.

Vi samlar och bearbetar era personliga uppgifter enligt EU: s lag om ett personuppgiftsskydd i EU och den andra obligatoriska lagstiftning som i vissa fall kan förändras.

Hur vi bearbetar och använder persoliga uppgifter

Vi bearbetar era personliga uppgifter bara i sådana fall när ni medvetet ställer oss de följande uppgifterna till förfogande, till exempel

  • Om ni beställde varor på vår internetbutik
  • Om ni deltar i tävlingar eller i dragningar för att få pris, som vi reklamerar på vår sajt
  • Om ni fyller vilken som helst informationsförfrågan på vår sajt

Tillhandahållande av informationen

Härmed åtar vi oss att inte yppa vilken som helst personlig information, som mottogs när ni besöker vår sajt med undantag för de fall som föreskrivs i lagen. Vi kan använda mottagna uppgifter för att informera er om nya produkter eller speciella erbjudanden  som ur vår synvinkel kan väcka ert intresse, om viktiga förändringar på vår sajt eller om andra marketings mål som kan väck ert intresse.

Användandet av er personliga uppgifter

Om ni ställer oss era personliga uppgifter till förfogande, kan vi behålla och använda dem för de följande syften 

  • Att behålla och bearbeta informationen för att bättre förstå era behov samt hur vi kan förbättra kvaliteten av våra tjänster
  • Att använda e-post eller ett mobiltelefonnummer för att skicka informationen om nya produkter, speciella erbjudanden. Falls ni inte ville  få sådana uppgifter, informera oss om det genom att skicka e-mail till e-postadress info@kompozitmateriali.lv
  • Att markera tillgång till begränsade sajtzoner
  • Att spara en viss information för att ställa ut en faktura och få räkningar

Politiken gentemot cookies

När ni besöker vår internetbutik, kan en viss information behållas falls er dator laddar denna information automatiskt.Men de här filerna används inte för att få personliga uppgifter. Om ni ville ta bort stödet cookies, kan ni ändra webbläsarens inställningar. I alla fall ska det påverka tillgång till vår sajt.

Länkar till andra sajter och länkar tillbaka från dem.

Om ni använder länken från vår sajt för att få tillgång till någon annan oberoende sajt som tillhör tredje part eller, tvärtom, kan vi inte säkerställa skydd för de personliga uppgifter som ni har ställt till förfogande. Sajter som tillhör tredje part kan ha sin egen sekretesspolitik och en bearbeting av data som vi inte har någon kontroll över. Vilka som helst personliga uppgifter som ni ställer sajter av tredje part till förfogande, ska regularas av sekretesspolitiken av tredje part , falls de använder sådant. Aktiebolaget ”Kompozitmateriäli” förpliktar sig ingen ansvarighet och inget åtaganden för ett praktiskt användande, handlingar eller en politik av tredje parts sajter samt är inte ansvarig för innehållet eller följandet av sekretessvillkor på sådana sajter.

Era rättigheter

Ni har rätt att få tillgång till en personlig information som styrs av oss enligt lagen om ett personuppgiftsskydd i EU. Vi ber er att kontakta oss ifall ni önskar att få denna information. Man borde ta i beaktande att enligt lagen om ett personuppgiftsskydd i EU har ni rätt att kräva korrigeringen av felaktiga, oprecisa och ofulständiga personligauppgifter, en förstörelse eller en fördröjning av personliga uppgifter samt ni har ju också rätt att uttrycka missnöjet med bearbeting av era personliga uppgifter.Vi ber er också att ta hänsyn till att falls ni är emot bearbetingen av era personliga uppgifter , ska vi inte säkerställa er vissa tillgängliga tjänster.

Överensstämmelse med dessa villkor

När ni besöker sajter, kommer ni överens med denna sekretesspolitik. Falls ni inte kommer överens med denna sekretesspolitik,ber vi er att inte besöka vår sajt. Aktiebolaget ” Kompozitmateriäli”förbehäller sig rätten att ändra denna politik när som helst. Om ni håller på att använda sajten aktiebolaget ”Kompozitmateriäli”efter förändringar, ska det bekräfta er enighet med de här förändringarna.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

integritetspolicy r