Menu
Your Cart

Lietojot mājaslapu, jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šai politikai, lūdzam mājaslapu nelietot. SIA “Kompozītmateriāli” patur tiesības mainīt šo politiku jebkurā laikā. Ja turpināsiet lietot SIA “Kompozītmateriāli” tīmekļvietni pēc izmaiņu izdarīšanas mūsu Privātuma politikā, tas apliecinās jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Privātuma politika

Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg

Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
-5 % Out Of Stock
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg | COMPOSITE24
Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg

Infūzijas sveķi 7 piedāvā palielinātas lipšanas spēju, ar ļoti augstām elastību, izturību un temperatūras noturību.

Sveķi satur modificētu formulu, kas palielina audumu šķiedru samitrināšanos.

Cietinātājs IDA ir zemas viskozitātes ciklo-alifātisks cietinātājs, kas satur pēckarsēšanas piedevas, kas padara iespējamu infūzēšanu arī bez pēckarsēšanas. Izstrādes laiks (100g)  23°C = 40 minūtes
hours. 

Infūzijas sistēma ir formulēta, lai cietēšana efektīvi varētu arī notikt istabas temperatūrā no 18°C – 30°C, tāpēc šo sistēmu var izmantot arī bez pēckarsēšanas. Pēc 24 stundu nosietēšanas 25°C karstumizturība laminātam ir no 55°C – 65°C. Ar pēckarsēšanu >2 stundas 90°C, var sasniegt 110°C sveķu termonoturību.

A 100g sveķi : B 55g cietinātājs

*Norādītā cena par 1.5kg sveķu sistēmu

Komponents A satur: 2,2'-[(1-metiletilidēn)bis(4,1-fenilēnoksimetilēn)]bisoksirāns, butāndioldiglicidilgrupa ēteris

Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H315 - Izraisa ādas kairinājumu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H411 ​​- Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi (CLP) : P261 - Izvairīties ieelpot tvaikus, aerosolu. P264 - Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet rokas. P280 - Valkājiet aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas aizsargus, aizsargcimdus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Noņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un viegli izdarāmas

Komponents B satur: enzilspirts, izoforona diamīns, 4,4'-izopropilidēndifenols, oligomēra reakcija produkts ar 1-hlor-2,3-epoksipropānu, reakcijas produkts ar 3-aminometil-3,5,5- trimetilcikloheksilamīns, salicilskābe

Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H302 - Kaitīgs norijot. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējumi (CLP) : P264 - Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet rokas. P280 - Valkājiet aizsargcimdus, aizsargtērpu, acu aizsargus, sejas aizsargus. P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Noņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un viegli izdarāmas. Turpiniet skalošanu. P273 - Izvairīties no nokļūšanas vidē.

Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg

EPOKSĪDA SVEĶI - Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg

Infūzijas epoksīda sveķi, 1.5kg - EPOKSĪDA SVEĶI | COMPOSITE24

Specifikācija
Epoksīda sveķisEpidian 6411
Viskozitāte 25°C mPa.s1 000 - 1 400 mPas
Proporcijas100g/20g
Izstrādes laiks, temp.20°C30 min
Epoksīda numurs, mol / 100 g5,65 - 5,95 mol/kg

Rakstīt atsauksmi

Piezīme: HTML netiek pieņemts, lūdzu, izmantojiet neformatētu tekstu.
Slikts Labs
Aizsardzības kods
  • Stock: Out Of Stock
  • Model: INFUSION EPOXY
  • Weight: 1.50kg
  • Dimensions: 20.00cm x 20.00cm x 30.00cm
  • SKU: INFUSION EPOXY
24.20€
25.41€
Bez nodokļa: 20.00€
5 vai vairāk 24.20€
10 vai vairāk 22.99€