Privaatsuspoliitika

OÜ „Kompozītmateriāli“ kohustub kaitsma igaühe privaatsust, kes kasutab meie teenuseid, külastab meie kodulehte ja kontakteerub meiega.

Meie privaatsuspoliitika aitab teil mõista, millist teavet OÜ „Kompozītmateriāli“ kogub ja millistes viisides see teabe kasutatakse.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu füüsiliste isikute andmekaitse seaduse ja muude siduvate õigusaktidega, mida aeg-ajalt muudetakse.

Kuidas me kogume ja kasutame isikuandmed

Me kogume Teie isikuandmed ainult siis, kui olete teadlikult esitanud meile järgmist informatsiooni, näiteks:

Kui tellite toote meie veebipoes

Osalete konkurssides ja auhindade võistlustes, mida reklaamime veebilehel 

Kui te täidate meie veebilehel mis tahes muu taotluse

Informatsiooni edastamine kolmandatele isikutele

Käesolevaga kohustume mitte avalikustama meie veebilehe külastamisel kogutud isikuandmeid, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Võime kasutada saadud teavet, et teavitada Teid uutest toodetest ja eripakkumistest, mis meie arvates võivad Teile huvi pakkuda, olulistest muudatustest meie veebilehel või teistest turunduseesmärkidest, mis võiksid Teile huvi pakkuda.

Teie isikuandmete kasutamine

Kui annate meile oma isikuandmed, võime neid salvestada ja kasutada järgmistel eesmärkidel:

Hoida ja töödelda teavet, et paremini mõista Teie vajadused ja seda, kuidas saaksime parandada meie teenuste kvaliteeti;

Kasutada Teie e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbrit, et saata teavet uute toodete, eripakkumiste kohta. Kui Te ei soovi sellist teavet saada, andke meile teada e-posti aadressil: info@kompozitmateriali.lv

Anda juurdepääs veebilehe piiratud aladele;

Hoida alles teatud teavet arvete saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Küpsiste poliitika

Meie veebilehte külastades, saab teatud teavet salvestada küpsiste abil, kui Teie arvuti laadib selle teabe automaatselt alla. Kuid neid faile siiski ei kasutata isikuandmete hankimiseks. Kui soovite küpsiste tugi välja lülitada, saate muuta oma brauseri seadeid. See mõjutab igal juhul juurdepääsu meie veebilehele.

Lingid teistele veebilehtedele ja nendest

Kui kasutate meie veebilehelt saadud linki mõnda sõltumatule ja kolmandale poole kuuluvale veebilehele (või vastupidi), ei saa me garanteerida kõiki Teie edastatud isikuandmete kaitset. Kolmandate poolte veebilehtedel võivad olla omad privaatsuse ja andmekogumise poliitikad, mis ei kuulu meie kontrolli alla. Mis tahes kolmandate poolte veebilehtedele edastatavate isikuandmete töötlemist reguleerivad nende poolte privaatsuspoliitika, kui nad sellist kasutavad. OÜ „Kompozītmateriāli“ ei vastuta nende kolmandate poolte veebilehtede praktilise kasutamise, käitumise ega poliitika eest, ega võta endale vastutust selliste veebilehtede sisu ega privaatsustavade eest.

Teie õigused

Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me haldame kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite saada sellist teavet. Palun, pange tähele, et vastavalt Füüsiliste isikute isikuandmete kaitse seadusele on teil õigus nõuda valede, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist, isikuandmete hävitamist või peatamist ning esitama vastuväited oma isikuandmete töötlemise vastu. Pidage siiski meeles, et kui olete oma isikuandmete töötlemise vastu, ei saa me teile pakkuda teatud teenuseid.

Tingimustega nõustumine

Veebilehte kasutades nõustute selle Privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu selle poliitikaga, palun, ärge kasutage seda veebilehte. OÜ „Kompozītmateriali“ jätab endale õiguse seda poliitikat igal ajal muuta. Kui jätkate OÜ „Kompozītmateriāli“ veebilehe kasutamist pärast muudatuste tegemist meie Privaatsuspoliitikas, kinnitab see teie nõustumist nende muudatustega.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

privaatsuspoliitika